W dniu 17 maja br. odbyła się na Uniwersytecie Opolskim "Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja młodzieży a rynek pracy”, organizowana przez Urząd Statystyczny w Opolu, Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora UO prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieji oraz Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach. Celem konferencji była analiza i ocena przygotowania edukacyjnego młodzieży do wejścia na rynek pracy.
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu Janina Kuźmicka zaprezentowała informacje dotyczące edukacji młodzieży i jej sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników badań statystycznych. W trakcie konferencji poruszono wiele zagadnień związanych z analizą czynników decydujących o przydatności zawodowej młodzieży na rynku pracy i warunkach jej zatrudniania w tym adekwatnością zatrudnienia i wynagrodzenia młodych oraz omówiono działania urzędów pracy i innych instytucji w zakresie wykorzystania instrumentów wspierających młodych w tym obszarze.