W dniach od 01 do 18 marca 2016 r. na terenie całej Polski ankieterzy przeprowadzać będą badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia  świń oraz produkcji żywca wieprzowego  (formularz R-ZW-S)

Udział w badaniach mogą Państwo wziąć poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 01-03 marca 2016 r., w tych dniach formularz będzie dostępny na stronie internetowej https://rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 04-18 marca 2016 r.
  • bezpośrednią rozmowę z ankieterem statystycznym w dniach 04-18 marca 2016 r.


Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18).