Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 8 do 17 maja 2017 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów).

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.  Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

Wywiad ankietowy zostanie prowadzony:

       bezpośrednio - przez ankieterów (pracowników urzędów statystycznych) w dniach od 8 do 17 maja 2017 r.
       telefonicznie - przez teleankieterów GUS w dniach od 8 do 12 maja 2017 r.

W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z dyżurującymi pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!