Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 5 do 14 października 2015 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumentów).

Celem badania jest uzyskanie wskaźników przedstawiających postawy (zachowania) konsumentów i ich zmiany w czasie.  Wyniki badania są wykorzystywane w procesie makroekonomicznych decyzji dotyczących zjawisk gospodarczych i społecznych, do opracowywania prognoz ekonomicznych oraz analizowania cykli koniunkturalnych.

Wywiad ankietowy zostanie prowadzony:

    bezpośrednio - przez ankieterów (pracowników urzędów statystycznych) w dniach od 5 do 14 października 2015 r.
    telefonicznie - przez teleankieterów GUS w dniach od 5 do 7 października 2015 r.

W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z dyżurującymi pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa, a teleankieterów dzwoniąc pod numer 510993217 (w godzinach pracy poszczególnych urzędów).

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!