Tytułowy plan wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2020