W niniejszym opracowaniu poddano analizie informacje dotyczące dostępu mieszkańców województwa opolskiego do usług zdrowotnych i opiekuńczych na przestrzeni lat 2010–2015.
Źródłami danych były wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego, a także sprawozdawczość Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Z uwagi na charakter opracowania szczegółowe wyjaśnienia metodyczne są dostępne w innych publikacjach Urzędu Statystycznego oraz na stronie internetowej US i GUS http://www.stat.gov.pl