Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła 25,5 tys. i zmniejszyła się o 10,4% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. Powierzchnia gruntów ogółem użytkowanych w gospodarstwach rolnych zwiększyła się o 0,4%. W analizowanym okresie zwiększyło się pogłowie drobiu i bydła, przy spadku pogłowia świń.