W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej w 2017 r.