Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2016 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w IV kwartale 2015 r. oraz III kwartale 2016 r.  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności stanowi podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy i obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych.
Na podstawie wyników BAEL w IV kwartale 2016 r. w województwie opolskim odnotowano w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku następujące zmiany na rynku pracy:

  • zmniejszenie populacji aktywnych zawodowo, w tym spadek liczby pracujących oraz osób bezrobotnych,
  • wzrost wskaźnika zatrudnienia,
  • spadek liczby osób niepracujących przypadających na 1000 osób pracujących,
  • skrócenie przeciętnego czasu poszukiwania pracy,
  • spadek stopy bezrobocia.