Opracowanie zawiera informacje o absolwentach ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz o wolnych miejscach pracy w województwie opolskim. Zaprezentowano dane o absolwentach według podgrup kierunków kształcenia i zawodów, o wolnych miejscach pracy według grup zawodów, o absolwentach podejmujących pierwszą pracę oraz o zarejestrowanych bezrobotnych absolwentach.