Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Notatka informacyjna Wypadki przy pracy w 2016 r.

10.04.2017
W województwie opolskim w 2016 r. odnotowano więcej wypadków przy pracy niż przed rokiem, natomiast mniej w porównaniu z 2010 r. Największa liczba wypadków miała miejsce w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przemysłu oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ludność w wojewodztwie opolskim w 2016 r.

10.04.2017
W 2016 r. notowano bardziej optymistyczne wyniki dotyczące sytuacji demograficznej w wojewodztwie niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Więcej spółek handlowych w województwie opolskim

04.04.2017
W rejestrze REGON na koniec 2016 r. zarejestrowanych było 100,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,1% mniej niż przed rokiem, a o 1,2% więcej w porównaniu z 2010 r. Podmioty zarejestrowane w województwie stanowiły 2,4% ogólnej liczby podmiotów w kraju (2,5% – w 2010 r.).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zmiany w aktywności ekonomicznej ludności na lokalnym rynku pracy

03.04.2017
W województwie opolskim w IV kwartale 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej wynosił 55,5% i był wyższy o 1,1 p. proc. niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wypadki drogowe w województwie opolskim w 2016 r.

31.03.2017
W 2016 r. zwiększyła się liczba wypadków drogowych w stosunku do 2015 r. Więcej również było kolizji i rannych. Zmniejszyła się natomiast liczba ofiar śmiertelnych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osoby niepełnosprawne na lokalnym rynku pracy

30.03.2017
Na przestrzeni lat 2010–2015 liczba pracujących osób niepełnosprawnych w województwie opolskim, z wyjątkiem 2014 r., sukcesywnie spadała i na koniec IV kwartału 2015 r. wyniosła 5,8 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w lutym 2017 r.

28.03.2017
W końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 33,8 tys. osób i była mniejsza o 4,5 tys. osób (o 11,8%) niż w lutym ub. roku, a o 0,2 tys. osób (o 0,5%) w porównaniu ze styczniem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja materialna gospodarstw domowych oraz korzystanie przez gospodarstwa domowe z różnych form wsparcia

28.03.2017
Wyniki Badania Spójności Społecznej wskazują, że ubóstwem dochodowym w województwie opolskim w 2015 r. zagrożonych było 11% gospodarstw domowych (w kraju – 14%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2016 r.

23.03.2017
Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2016 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przestępczość w województwie opolskim w 2016 r.

14.03.2017
W 2016 r. w województwie opolskim odnotowano 19,9 tys. przestępstw, tj. o 0,1% mniej niż przed rokiem. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w województwie wynosił 65,5% i był niższy o 0,3 p. proc. niż przed rokiem oraz o 1,0 p. proc. w porównaniu ze wskaźnikiem wykrywalności w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2016 r.

14.03.2017
Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie opolskim wyniosła 9,0% i była o 1,1 p.proc. niższa niż przed rokiem. W końcu grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego wyniosła 32,4 tys. osób (w tym 18,0 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i w stosunku do grudnia 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w styczniu 2017 r.

02.03.2017
W końcu stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 34,0 tys. osób i była o 4,3 tys. osób mniejsza (o 11,2%) niż w styczniu ub. roku, a o 1,6 tys. osób większa (o 4,8%) w porównaniu z grudniem 2016 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim w województwie opolskim, morawsko-śląskim i ołomunieckim

18.01.2017
Z końcem 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Opolu ukazała się publikacja „Sytuacja społeczno-gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim w województwie opolskim, morawsko-śląskim i ołomunieckim” opracowana na podstawie danych gromadzonych przez polskie i czeskie służby statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Migracje wewnętrzne ludności w latach 2010–2015 dla miasta Opola

09.09.2016
Obserwując ruch migracyjny dla m. Opola w latach 2010–2015, można zauważyć, że do 2014 r. więcej osób wyjeżdżało z Opola niż przybywało do miasta na stałe, co skutkowało ujemnym saldem migracji w poszczególnych latach.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludzi młodych w województwie opolskim

11.08.2016
W województwie opolskim w IV kwartale 2015 r. osoby w wieku 15–34 lata stanowiły 29,2% (234 tys.) spośród 801 tys. osób w wieku 15 lat i więcej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2015 r.

19.02.2016
Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2015 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w województwie opolskim w 2011 r.

25.11.2015
Przedstawione w niniejszym opracowaniu zjawisko dojazdów do pracy opiera się na wynikach badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa opolskiego

22.09.2015
Opracowanie zawiera założenia i analizę przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych
Czytaj dalej
Do góry