Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniach od 3 kwietnia do 31 maja 2017 roku na terenie całej Polski przeprowadzone zostanie Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC). W związku z jego realizacją pracownicy urzędów statystycznych we wszystkich województwach odwiedzą wylosowane gospodarstwa domowe, w celu przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich.

Jeśli to Państwa gospodarstwo domowe zostało wylosowane, otrzymają Państwo list zapowiedni z Głównego Urzędu Statystycznego, będący zaproszeniem do udziału w badaniu.

Bardzo prosimy o przychylność wobec ankietera  i życzliwą współpracę.

Zebrane podczas badania dane pozwolą na uzyskanie wielu istotnych informacji o warunkach życia polskich gospodarstw domowych (w tym: warunkach mieszkaniowych, aktywności ekonomicznej, dochodach czy stanie zdrowia). Ponadto, możliwe będzie porównanie sytuacji polskich gospodarstw domowych z gospodarstwami innych krajów Unii, ponieważ badanie to realizowane jest także na obszarze całej Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat warunków życia ludności  znajdą Państwo na stronie GUS oraz na stronie Eurostatu (Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej).

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości ankieterów, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Statystycznego w Opolu pod nr tel. 510 993 216.

Gwarantujemy poufność informacji. Ankieterzy realizujący badanie w terenie zobowiązani są do zachowania tajemnicy, a dane indywidualne zbierane w badaniu wykorzystywane są jedynie do analiz zbiorczych.