W terminie od 3 kwietnia do 12 maja 2017 roku na terenie całego kraju  realizowane będzie badanie SSI-10G oraz SSI-10I.

Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem reprezentacyjnym, ankietowym, realizowanym metodą CAPI - wywiadu bezpośredniego (przez ankieterów GUS) ze wspomaganiem komputerowym.

Głównym celem badania ankietowego nt. wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych jest obserwacja zmian dotyczących wyposażenia i wykorzystywania przez gospodarstwa domowe i osoby nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, w tym komputerów i Internetu, a także zaawansowanych usług dostępnych w Internecie oraz sieciach telefonii komórkowej.

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.


Celem zasięgnięcia szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z:

  • p. Katarzyną Juszczak, adres e-mail: , tel. 91 4597541;
  • p. Marzeną Jacykowską, adres e-mail: , tel. 91 4597541.

Tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Opolu pod nr tel. 510 993 216.