Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2019 r.

31.01.2019
Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz handlu detalicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2018

29.01.2019
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2018

02.01.2019
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2018

31.12.2018
Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących zjawiska i procesy społeczno–gospodarcze zachodzące w województwie opolskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2018 r.

28.12.2018
Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań zrealizowanych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2017 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane w odniesieniu do przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2018 r.

28.12.2018
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej

Publikacja Województwo opolskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy

21.12.2018
Publikacja zawiera tablice przeglądowe o województwie w retrospekcji od 2000 r. oraz z wybranymi danymi o podregionach i powiatach w latach 2010 i 2017. Szczegółowe dane statystyczne za 2017 r. według podregionów, powiatów i gmin zostały zaprezentowane w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Podstawą opracowania poszczególnych działów były wyniki badań statystycznych realizowanych przez służby statystyki publicznej oraz dane ze źródeł administracyjnych. W uzupełnieniu treści publikacji zamieszczono ilustracje graficzne przedstawiające wybrane zjawiska w formie kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Potencjał społeczno-gospodarczy powiatów w województwie opolskim w 2017 r.

14.12.2018
Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą powiatów w województwie opolskim. Oceny potencjału społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek szczebla powiatowego dokonano na podstawie danych statystycznych z zakresu m.in. ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, infrastruktury komunalnej i mieszkań, produkcji sprzedanej przemysłu oraz finansów publicznych. Prezentowane kategorie przedstawiono w relacji do 2010 r. i przeciętnych wielkości dla województwa. W celu oceny zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych powiatów wykorzystano metodę porządkowania liniowego obiektów opartą na mierniku syntetycznym.
Czytaj dalej

Ruszył Portal API GUS

05.12.2018
Z wielką przyjemnością oddajemy Wam do użytku Portal API GUS (Application Programming Interface – Programistyczny Interfejs Aplikacji).
Czytaj dalej
1  2  3  4    
Do góry