Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie opolskim w 2016 r. (wyniki wstępne)

31.05.2017
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2017

31.05.2017
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - maj 2017 r.

31.05.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest pozytywnie przez dyrektorów z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2017

30.05.2017
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie opolskim w 2016 r.

30.05.2017
Opracowanie zawiera informacje o stanie i strukturze ludności w województwie opolskim, ruchu naturalnym oraz migracjach ludności na pobyt stały. Wybrane dane przedstawiono na tle kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna osób młodych na lokalnym rynku pracy w IV kwartale 2016 r.

26.05.2017
Osoby młode (w wieku 15–34 lata) stanowiły około 1/3 ogółu pracujących i ponad 1/2 ogólnej liczby bezrobotnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyka w województwie opolskim w 2016 r.

25.05.2017
Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki w województwie opolskim w 2016 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w 2016 r.

19.05.2017
Opracowanie stanowi źródło informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, m.in.: procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, w podstawowych działach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, budownictwo mieszkaniowe) oraz informacje z zakresu wynagrodzeń, emerytur i rent, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych i nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
  1  2  3  4    
Do góry